Bor du i Norge og bryr deg om Belarus?

Solibel ('Solidaritet med Belarus') ble stiftet i 2021, og er en norsk landsdekkende, demokratisk og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon for alle som støtter det belarusiske folkets kamp for en uavhengig og demokratisk rettsstat som verner om menneskerettighetene og det belarusiske språket. Vi mener at dette er en viktig sak, og klarer ikke lenger å sitte tålmodig og vente på at 'noen' skal gjøre noe. Mange av oss har belarusiske venner eller er selv fra Belarus. Vi synes ellers at det er bra at det også finnes en forening i Norge for belarusere. Klikk her for å lese våre vedtekter.

Solidaritet med Belarus ledes av Landsrådet (National Council), som er høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsrådet består av inntil to representanter fra hvert lokallag (local chapter). Medlemmer kan fritt gå sammen for å organisere seg i nye lokallag, og har sterk lokal autonomi. Ingen får lønn for arbeidet sitt i Solibel, vi har ikke sjefer og mellomledere, bare tillitsvalgte. Klikk her for å åpne normalvedtektene for lokallag.

Aliaksandra Haurusik er vår nasjonale talsperson (Speaker). Talspersonen er medlem av Sekretariatet (Secretariat). I perioden 2023/2024 består Sekretariatet foruten A. Haurusik av S.S., A. Blokkum, E. Bruer, R. Olsen og L. Stub. Sekretariatet skal støtte landsrådet og lokallagene, og har ansvaret for drift og administrasjon av organisasjonen. Valgkomitéen bestående av K. Aardal, U. Stange, U. Ergül og I.B. leverer sin anbefaling til Landsmøtet.

Vi arrangert markeringer, møter og filmvisninger rundt omkring i Norge. Vi har fulgt opp myndighetene, interesseorganisasjoner og Stortinget med anbefalinger og spørsmål, og arrangert det første stortingsseminaret om Belarus. Vi har bidratt til å få introdusert ordningen med parlamentariske faddere i Stortinget, og gjennomførte ukentlige markeringer på Eidsvolls plass i over et år. I forkant av stortingsvalget gjennomførte vi en undersøkelse av hvor partiene står når det kommer til Belarus. Våre medlemmer har vært i rikspressen, og vi skriver innlegg i avisene. Vi har arrangert en minisommerleir for belarusiske ungdomsaktivister i Oslo, og samlet inn donasjoner til belarusiske frivillige som deltar i forsvaret av Ukraina mot den kriminelle russiske angrepskrigen. Vi mottar ikke økonomisk støtte fra statlige organer eller interesseorganisasjoner, og har som grunnleggende forutsetning at vi sikrer vår integritet og habilitet ved å være økonomisk uavhengige. Blant større prosjekter vi arbeider med å realisere kan vi nevne akademiske seminarer, bokutgivelser og opplæringsopplegg for skolen.

Vi har ikke aktivitetskrav for medlemmer, alle bidrar med det de har tid til. Medlemskontigenten for nasjonalt medlemsskap er NOK 100 per kalenderår. Du velger selv hvilket lokallag du vil tilknyttes, alternativt kan du istedenfor være hemmelig medlem (ie medlemsskap bare kjent for sekretariatet). Medlemsregisteret driftes av det norske selskapet Spond AS (org.nr 998 209 218, Gaustadallén 21, 0349, Oslo). Les om vår behandling av personopplysninger her. Ungdommer under 16 er velkommen som medlem med foresattes samtykke.

Brev, uttalelser, resolusjoner, rapporter og vedtak

Dato Organ Type Dokument
2021.09.06 Sekretariatet Rapport Partiundersøkelse, Stortingsvalget 2021
2022.01.07 Sekretariatet Uttalelse Uttalelse om situasjonen i Kazakhstan
2022.02.24 Sekretariatet Uttalelse Uttalelse om fullskala-invasjonen av Ukraina
2022.03.04 Sekretariatet Uttalelse Oppfordring til regjering om konkrete tiltak
2022.04.22 Landsmøtet Resolusjon Gjør motstand mot russisk imperialisme!
2022.04.22 Landsmøtet Resolusjon Hvordan kan Norge støtte et fritt Belarus?
2022.04.22 Landsmøtet Arbeidsprogram Arbeidsprogram for perioden 2022/2023
2022.05.22 Sekretariatet Uttalelse Uttalelse om NRK-innslag med Lukasjenka
2022.05.22 Sekretariatet Uttalelse Tre konkrete anbefalinger for regjeringen
2022.09.15 Sekretariatet Uttalelse Vedtak om landsomfattende innsamlinger
2022.11.20 Sekretariatet Brev Spørsmål om tvangsarbeid i Belarus
2022.12.11 Sekretariatet Brev Oppfølging av brev om tvangsarbeid
2023.01.11 Sekretariatet Brev Brev til staten om dokumentsituasjonen
2023.04.29 Landsmøtet Arbeidsprogram Arbeidsprogram for perioden 2023/2024
2023.04.29 Landsmøtet Brev Åpent brev til Belarusisk forening i Norge 'Razam'
2023.06.22 Sekretariatet Brev Første purring til staten
2023.09.05 Sekretariatet Brev Andre purring til staten
2023.09.21 Nasjonal talsperson Brev Tredje purring til staten
2023.10.12 Sekretariatet Brev Oppfølging til Kunnskapsdepartementet
2023.10.12 Sekretariatet Brev Oppfølging til Justisdepartementet

'SOLIDARITET MED BELARUS'
orgnr 927 562 553, bankkonto 3207.36.03764
Behandling av personopplysninger
sekretariatet@solibel.no
Zhyve Belarus!